Båtregister
For de som har fått midlertidig tillatelse til å oppbevare båt i Sel og Nordre Kolloen Statsallmenning.
Kontaktinfo
Fornavn
Etternavn
E-post
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
Opplysninger om båten
Her skriver du litt om hvor båten er plassert, type båt osv.