Båtregister
Her registrerer du båten din i Sel og Nordre Kolloen Statsallmenning. Det er bare båter som ligger i statsallmenningen som skal registreres. Og dette gjelder ALLE båter uansett om de ligger i naust eller ikke. Husk å sende bilde av båten til: 41238073 Har du flere båter liggende på flere vann må du fylle ut ett skjema pr sted båtene er plasssert.
Kontaktinfo
Fornavn
Etternavn
E-post
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
Beskrivelse
Kort om båten og hvor den er plassert. Ligger den i et naust, er det båt, kano eller kajakk? Er båten registrert med Ukjent eier på nettsiden til Sel Fjellstyre så bruk nr på bildet i svaret under.
Båten er registrert med Ukjent eier, nr.
Båt, kano osv
Plast, tre, aluminium osv
Farge
Plassering (kort beskrivelse)
UTM (eks 32 V 531845 6847294)
Ligger den i et naust?
Er du innenbygdsboende eller hytteeier i statsallmenningen?
Innenbygdsboende med garnrett, eiere av hytte/seter/fiskebu/naust e.l. i statsallmenningen skal prioriteres.Merknad
Når du trykker send under blir skjemaet sendt inn, og du vil få en bekreftelse på e-post. Ikke trykk flere ganger på send-knappen. Når skjemaet er sendt blir det nullstilt, slik at du eventuelt kan legge inn flere båter.