Søknadsskjema for beverjakt i Nord-Fron.
Lågen Sone 4 forvalter beverjakta i Lågen i Nord-Fron. Innenbygdsboende i Nord-Fron prioriteres. Det kan søkes som lag med maksimalt to jegere.
Kontaktinfo
Fornavn
Etternavn
E-post
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
Navn på jeger nr 2.
Merknad