Søknadsskjema for villreinjakt i Sel. Innenbygdsboende.
Dette skjemaet kan kun benyttes av innenbygdsboende i Sel og Nordre-Kolloen Statsallmenning. Utenbygdsboende må søke gjennom Inatur.
Kontaktinfo
Fornavn
Etternavn
E-post
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
Jaktområde


Vil du være med i trekningen av Fritt dyr?
Av ulike årsaker er det ikke alle som ønsker å være med i trekningen av Fritt dyr denne høsten. Her kan man reservere seg mot dette, men fortsatt være med i trekningen av de andre kategoriene.


Merknad